23:03 EDT Thứ ba, 17/07/2018

Trang nhất » Danh bạ Sở TT&TT

DANH SÁCH CBCCVC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại - Email
1 Bùi Thúy Hoa Chánh Văn phòng Sở 02063859818
2 Vương Ngọc Ninh Phó Chánh Văn phòng 0206.3952.895-ninhvn@caobang.gov.vn
3 Hoàng Ngọc Sơn Giám đốc Sở 0206.3859.819 - sonhn@caobang.gov.vn
4 Hà Hữu Huyền Phó Giám đốc Sở 02063753666
5 Dương Nông Tuệ Phó Giám đốc Sở 02063851519
6 Hoàng Thị Châm Kế toán Sở 02063281889
7 Nông Thị Nha Chuyên viên
8 Dương Thị Hương Văn thư 02063757166
9 Hoàng Văn Khuyến Lái xe
10 Trần Đình Lập Lái xe
11 Hoàng Nhật Dương Bảo vệ
12 Nông Thị Lan Tạp vụ
13 Thẩm Minh Hoàn Chánh Thanh tra 02063859868
14 Nông Văn Lập Phó Chánh Thanh tra
15 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên
16 Đàm Xuân Sơn Trưởng phòng CNTT 02063859899
17 Lý Thị Thu Huyền Chuyên viên CNTT
18 Đoàn Thị Luyên Trưởng phòng BCVT 02063859969
19 Đoàn Quốc Hùng Phó Trưởng phòng BCVT
20 Hoàng Thị Hồng Chuyên viên BCVT
21 Vũ Văn Chung Trưởng phòng BCXB 02063753688
22 Trần Thị Dung Chuyên viên BCXB
23 Mạc Tuấn Nhã Chuyên viên BCXB
24 Lưu Bích Việt Chuyên viên BCXB
25 Đàm Thị Loan Trưởng phòng KHTC 02063859848
26 Trần Đình Tiến Phó Trưởng phòng KHTC 02063829899
27 Lý Xuân Tuân Chuyên viên KHTC
28 Sở TT&TT 0206.859.818 - sotttt@caobang.gov.vn

   1   

Tổng cộng có 28 thành viên thuộc 7 đơn vị
 

Đăng nhập thành viên

Cổng TTĐT Sở TT&TT