23:00 EST Thứ tư, 17/01/2018

Trang nhất » Danh bạ Sở TT&TT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA THÀNH VIÊN
Họ và tên: Lưu Bích Việt Hình đại diện
Ngày sinh: 01/01/0000
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại - Email:
Website/ Mạng xã hội:
Ngạch: Công chức
Chức vụ: Chuyên viên BCXB
Địa chỉ:
Quê quán:
Phụ trách:
Thông tin liên hệ khác:


Các thành viên khác thuộc đơn vị Phòng QL Báo chí - Xuất bản là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Đăng nhập thành viên

Cổng TTĐT Sở TT&TT