20:28 EDT Thứ tư, 20/06/2018

Trang nhất » Danh bạ TT CNTT&TT

DANH SÁCH CCVC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại - Email
1 Triệu Đình Thăng Giám đốc 02063502346
2 Nguyễn Trung Kiên Phó Giám đốc 0985318999
3 Nông Thị Huế Trưởng phòng KH-TC-HC 02063954828
4 Nông Văn Thịnh Trưởng phòng KT 02063955899
5 Đinh Thị Cao Bằng Phó trưởng phòng ĐT 02063955868

   1   

Tổng cộng có 5 thành viên thuộc 5 đơn vị
 

Đăng nhập thành viên

Cổng TTĐT Sở TT&TT